top of page

MAN NEXT DOOR / Rob Hornstra

Deze Mixed-media installatie door Rob Hornstra over zijn buurman, de Utrechtse volksjongen Kid is van 2 december 2017 t/m 4 maart 2018 in het centraal museum in Utrecht te zien. Onderstaand fragment komt uit een van de vele dossiers die bij de politie liggen over Kid.

Dossier PL – 0910 21323 Plaats: Neude – Utrecht Diefstal Rapporteurs kwamen verdachte tegen op het Neude. Hij had een conflict met dakloze Brouwer. Dakloze gaf aan dat verdachte zijn schoenen had gestolen. Verdachte beaamde dit. Rapporteurs hebben verdachte uitgelegd dat om aangifte te voorkomen de schoenen terug moeten naar eigenaar. Verdachte gaf daarop uit eigen initiatief de schoenen terug.

Rob Hornstra is naar mijn mening een ontzettend innemende man. Hij komt rustig en bekwaam over en weet waar hij het over heeft. Tijdens de expositie is er de ruimte om vragen te stellen aan Hornstra.

Voor MAN NEXT DOOR heeft Hornstra jarenlang zijn buurman gefotografeerd. Kort nadat Hornstra in Ondiep (Utrecht) kwam te wonen begon jij met het fotograferen van zijn buurman; Kid. Kid was een volksjongen en typerend voor de buurt waarin hij woonde. Hornstra kwam vaak over de vloer om een nieuwe lens te testen en in ruil daarvoor mocht Kid zijn telefoon lenen en altijd aankloppen voor een boterham of een kopje suiker. Kid was 42 toen hij overleed. Hij mocht zijn zoontje niet meer zien, leed aan drugs- en alcoholproblematiek en zwierf vaak rond in de stad.

Sterk aan deze expositie vind ik dat het de stigmatisering van volksbuurten aanvecht. Het maakt niet alleen bewust van eigen vooroordelen, maar zorgt er ook voor dat je wat eerder toenadering zoekt tot die ene buurman waar je niet zo'n nauwe band mee hebt. Door verschillende kanten van Kid te tonen in zijn foto’s roept hij de vraag op: hoe goed ken je de persoon die naast je woont nu echt?

“Het laatste jaar voor zijn dood had ik minder contact met Kid. Hij zag er slecht uit en louche types namen regelmatig zijn huis over. Steeds vaker hing hij met zwervers en junks rond in de stad bedelend om een paar centen. Zijn dode lichaam dreef op een zomerse dag tussen twee bootjes in de Utrechtse gracht.” - Rob Hornstra

"Het Centraal Museum verzamelt en presenteert beeldende kunst van Utrechtse kunstenaars, alsmede objecten die betekenisvol zijn voor de geschiedenis van Utrecht. Het project Man Next Door verbindt op een bijzondere manier beide werelden. Het is naast een gedurfde presentatie van één van de belangrijkste Utrechtse kunstenaars van zijn generatie, tevens een portret van een stadsbewoner die van betekenis is voor de stadsgeschiedenis." - Bart Rutten, artistiek directeur Centraal Museum

Recente artikelen
bottom of page