top of page

Nieuw Licht #6 / Beminnen

Nieuw licht is een initiatief van filosofen Coen Simon en Frank Meester dat zijn ontstaan kent uit de zorg voor overpolarisatie in het debat. In deze zesde editie worden de teksten van de Franse denker Michel Foucalt besproken. De vraag; ''Hoe vrij zijn we in het beleven van onze seksualiteit?" staat in deze editie centraal.

Hoewel wij anno 2018 seksueel vrijer dan ooit lijken vraagt Filosoof Marli Huijer zich af of we behoefte hebben aan een nieuwe seksuele revolutie. We leven in een maatschappij die ondanks verschillende emancipatie-bewegingen en de acceptatie van het homohuwelijk alsmaar van ons verwacht dat wij onze seksualiteit kunnen benoemen en ons hiernaar zullen vormen. Deze hokjes beknotten de manier waarop we ons kunnen ontwikkelen. Maar waarom is er zulk scherp onderscheid in gender en geaardheid? Is het mogelijk te beminnen zonder je in een identiteit vast te leggen?

Er lijkt zoveel vrijheid voor de vrouw te zijn maar daar tegenover staan evenveel normen en geboden. We moeten allemaal vrij zijn en daarbij ook een keurslijf kiezen waar we ons naar zullen voegen. Hetzelfde geldt voor het homohuwelijk. Hoe zeer het ook wordt gewaardeerd dat er openlijk over wordt gesproken en dat dat er de mogelijkheid is om homoseksueel te zijn, het daadwerkelijk beoefenen is iets heel anders. De Suit Supply reclame waar twee zoenende mannen te zien zijn is hier een mooi voorbeeld van. De ophef die dit met zich mee brengt is gigantisch vergeleken met een reclame van bijvoorbeeld Dolce & Gabbana waar een heteroseksueel stel in zoent. De eis dat men zich uitspreekt gaat hand in hand met de verwachting dat er niet naar deze gevoelens wordt gehandeld. Dit is een teken van beperkte vrijheid en bevat zelfs een element van dwang. Het personage van 'een homoseksueel' is geheel gebaseerd op seksuele voorkeur en zit vol gedragsregels en vooroordelen. Zolang we bijvoorbeeld niet uit de schaamtevolle kast komen als heteroseksueel blijven we dit in stand houden.

Hoewel een breed scala aan diversiteit misschien doet vermoeden dat we echt vrij zijn brengt die voor ons voornamelijk meerdere mogelijkheden om in vast te zitten met zich mee. Het zou ideaal zijn als we ons zouden identificeren in het gene wat we met een ander doen. Als we alle contracten die op voorhand worden afgesloten voor we überhaupt een verbinding aangaan wegkieperen zou dit resulteren in openheid. Geen 'wie ben ik' en 'wat wil ik' tot je er daadwerkelijk bent. Dit brengt kwetsbaarheid met zich mee maar ook een vermenigvuldiging in diverse vormen van liefhebben en openheid.

Toch is het niet zo heel mal dat we ons allemaal vasthouden aan het manisch etiketten plakken. Deze vorm van haast obsessief categoriseren hebben we te danken aan de wetenschap en psychologie voor wie dit noodzakelijk is om te kunnen handelen. Dit individualisme gaat door tot in het extreme; je moet en zal je eigen identiteit verwezenlijken. Zo zou ik het idee hebben mezelf tekort te doen door te zeggen dat ik geen dierlijke producten consumeer; nee, ik ben veganist. Vanaf nu houd ik er mee op, ik doe er niet meer aan mee. Wat mijn geaardheid bijvoorbeeld is? Ik ben niet hetero, niet homo of bi. Nee, ik ben gewoon seksueel, net zoals iedereen.

Ramona Deckers
Recente artikelen
bottom of page